Účetní služby v ČR i SR

 • zajistíme pro Vás kompletní účetní služby na území ČR i SR
 • účetní služby zajišťují naši účetní partneři - zkušený tým daňových poradců

Vedení účetnictví - kompletní zpracování a servis

 • pro podnikatelské subjekty - právnické i fyzické osoby na území ČR i SR prostřednictvím zkušených partnerů se zkušenostmi z velké čtverky
 • pro obchodní zastoupení, organizační složky zahraničních subjektů, pro evropské společnosti (SE)
 • pro podnikatele s širokým záběrem činnosti a obchodními vztahy se zeměmi EU

Možnosti předávání podkladů a konzultací elektronicky:

 • zasílání veškerých dokladů emailovou formou bez nutnosti osobního předání
 • konzultace jednotlivých účetních případů a problémů prostřednictvím emailu
 • vyhotovení přiznání, souhrnných hlášení a jiných výkazů dle zákonných požadavků a potřeb klienta na základě elektronicky zaslaných podkladů

Daň z příjmu fyzických a právnických osob-zpracování daňového přiznání  a zastoupení v daňovém řízení

 • daňové poradenství k optimalizaci daně v průběhu daňového období
 • zpracování daňového přiznání
 • jednání s finančními úřady a zastupování při kontrolách správce daně jak v ČR, tak v SR prostřednictvím zkušených spolupracujících odborníků

 

Další služby, DPH, souhrnná hlášení, mzdy

 • přiznání k DPH(čtvrtletní plátce, měsíční plátce, registrace atd.)
 • souhrnná hlášení dle zákonných požadavků
 • vyplnění statistických výkazů
 • příprava výkazů pro potřeby institucí
 • průběžné výstupy pro řízení společnosti (controlling), P/L statement,cash desk atd.
 • zpracování mezd, zákonné registrace

 

Zpracování účetní závěrky-rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu

 • závěrka dle českých účetních standardů
 • daňové přiznání k daně z příjmu, zastoupení v daňovém řízení
 • transformace výkazu dle standardů IFRS
 • archivace, zveřejnění ve sbírce listin
 • zprávy o propojených osobách
 • audit ve spolupráci se zkušeným auditorem